„S nami ste vždy
na správnej ceste. “

Poslanie nadácie

Sprievodným javom rozvíjajúcej sa civilizácie sú početné dopravné nehody, často s veľmi tragickými následkami. Snáď najhoršou variantou sú havárie, pri ktorých zahynú obaja rodičia alebo jeden z rodičov a zanechajú po sebe deti, o ktoré sa väčšinou nemá kto starať, alebo je starostlivosť o nich veľmi sťažená.

Úlohou a programom DETSKEJ DOPRAVNEJ NADÁCIE je najmä finančne pomáhať takto osirelým deťom a tiež tým, ktoré v dôsledku dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví.

Nadácia od svojho založenia poskytla deťom, ktorých rodičia sa stali obeťami dopravných nehôd, takmer 12 miliónov korún, najmä na štúdium, zdravotnú rehabilitáciu, pobyty v prírode a na udržanie životného štandardu.

Karolína Topolová

"Mojim cieľom a poslaním nadácie je umožniť kvalitné vzdelanie deťom, ktoré už nemôžu pri štúdiu podporovať rodičia."
Mgr. Karolína Topolová
predsedníčka správnej rady
DETSKEJ DOPRAVNEJ NADÁCIE

Social stream