Ako môžete pomôcť?

Každý z nás

Sa kedykoľvek môže stať účastníkom dopravnej nehody, a to aj bez vlastného zavinenia.

Každý z nás

má teda vlastne celkom blízko k tomuto problému a snáď každý z nás môže prispieť deťom, ktoré sa náhle ocitli bez rodičov, bez zázemia domova, bez pohladenia.

Detská dopravná nadácia

sa preto snaží získať ďalších sponzorov a aktívnych spolupracovníkov pre túto tak potrebnú činnosť, ktorá je bohužiaľ spojená s negatívnymi stránkami motorizmu. Veríme, že pomôžete aj Vy, napríklad aj tým, že nám oznámite konkrétne mená tých, ktorým by sme mali pomôcť. Samozrejme budeme vďační, pokiaľ sa rozhodnete pomôcť deťom prostredníctvom finančného daru v akejkoľvek výške.

Svoj príspevok DETSKEJ DOPRAVNEJ NADÁCII môžete zaslať na číslo účtu:

SK58 7500 0000 0002 2507 9063