Správna rada

Mgr. Karolína Topolová

predseda

Juraj Smrečan

Jana Hanušová