Tlačové správy

Tlačové správy
FACEBOOK

Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia, ktorá bude pomáhať sirotám po obetiach dopravných nehôd

Bratislava, 12.5.2022 - Spoločnosť AURES Holdings spolu so slovenským automotoklubom ÚAMK a spoločnosťou ESSOX iniciovala založenie Detskej dopravnej nadácie (DDN) na Slovensku. Tá bude pomáhať a podporovať pozostalé deti obetí automobilových nehôd, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už takmer 900 žiadostiam o pomoc.

Viac#12676

Siroty obetí dopravných nehôd podporí aj spoločnosť ESSOX, poskytovateľ spotrebiteľského financovania a leasingu na Slovensku a v Českej republike. Generálna riaditeľka spoločnosti ESSOX Jana Hanušová je zároveň významným tretím členom správnej rady tejto nadácie. 🤝 #DDN #ESSSOX #detskadopraavnanadacia #spolu #pomahame #dopravnenehody #bezpecnost

Více

Dnes oslavujú svoj deň všetci oteckovia! 🤩 Prajeme vám preto krásny deň, veľa lásky a plno šťastných kilometrov na cestách. 🥳 #denotcov #DDN #detskadopravnanadacia

Více

AAA Auto, ktoré podporuje Detskú dopravnú nadáciu na Slovensku a v Čechách oslavuje 30 rokov existencie značky 🥳🥳🥳 Ďakujeme za obrovskú pomoc a podporu! 🤝🚗 #aaaauto #DDN #spolupomahame #bezpecnost #dakujeme #pomoc #dopravnenehody

Více

Dnes je medzinárodný deň najlepších priateľov. Prajeme všetkým deťom a ich kamarátom krásny deň plný hier a zábavy. ♥️ #denpriatelov #zabava #DDN #priatelstvo #detskadopravnanadacia

Více

Krásny Deň detí! 🥳 #dendeti #ddn #detskadopravnanadacia #bezpecnost #pomahame #pomocdetom #bezpecnost

Více

Predsedníčkou správnej rady Detskej dopravnej nadácie sa stala Karolína Topolová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva najväčšieho predajcu automobilov AAA Auto, ktorý bude Nadácii prispievať 0,50 EUR z každého predaného automobilu na Slovensku.🤝 #dddn #detskadopravnanadacia #aaaauto #karolinatopolova #pomocdetom #doprava #bezpecnost #spolocne #pomahame

Více

Zakladateľom Detskej dopravnej nadácie je slovenský automotoklub Ústredný Automotoklub Slovenská Republika, ktorý pôsobí v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. „Medzi hlavné priority ÚAMK patrí prevencia v dopravno-bezpečnostnom dianí, preto ma veľmi teší, že sme sa spolu so spoločnosťou AURES Holdings spojili a spoločne sme mohli založiť Detskú dopravnú nadáciu aj na Slovensku, kde takýto projekt a podpora pozostalým deťom, vzhľadom k veľkému počtu dopravných nehôd na cestách, dlhodobo chýbal,“ hovorí prezident slovenského automotoklubu Juraj Smrečan. #uamk #nadacia #bezpecnost #ddn #detskadopravnanadacia #pomocdetom #doprava #dopravnenehody #spolocne #pomahame

Více

Všetkým mamičkám prajeme dlhý život bez nehôd a pohodovo strávený dnešný Deň matiek🌹

Více

Dětská dopravní nadace Ďakujeme za podporu a bude nám cťou pomáhať deťom bez rodičov aspoň tak, ako to robíte v Českej republike už viac ako dvadsať rokov.

Více

Máme veľkú radosť, že dnešnou tlačovou konferenciou bola oficiálne zahájená prevádzka Detskej dopravnej nadácie, ktorá bude na Slovensku podporovať deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o svojich rodičov. Konferencie sa zúčastnil pán Juraj Smrečan, prezident Ústredný Automotoklub Slovenská Republika a zároveň člen predstavenstva nadácie, a tiež generálna riaditeľka AAA Auto Slovensko a predsedníčka predstavenstva nadácie. Ďakujeme!🥰 #nadacia #pomoc #charita #deti #doprava #nehody #dopravnenehody #spolocne #pomahame #podpora #ddn #detskadopravnanadacia

Více